Życząc szerokości

Efektywne wykorzystanie przestrzeni.